Vrácení řidičského oprávnění

a) Po ukončení zákazu řízení delší než 12 měsíců.

Na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.

Nutno doložit:

b) Po ukončení zákazu řízení (po vybodování)

Na základě dřívějšího dosažení 12 bodů.

Nutno doložit: