Ceník

skupinavysvětlivkyvěkzákladní výcvikkondiční a zdokonalovací výcvik (1 hod)  
AM motocykl do 45 km/hod 15
A1 motocykl do 125 cm(do 11 kW) 16 11 000,- 650,-
A2 motocykl nad 125 cm(do 35 kW) 18 12 000,- 650,-
A motocykl - bez omezení výkonu – nad 35 kW 24 13 000,- 650,-
B osobní automobil, motorová vozidla do 3500 kg 18 11 500,- 500,-
T traktor s přívěsem a pojízdné pracovní stroje 17 13 000,- 500,-

 

Přihláška do kurzu pro získání (rozšíření) řidičského oprávnění KE STAŽENÍ

 

skupinavysvětlivkyvěkzákladní výcvik 
A2+B motocykl (do výkonu – 35 kW) + osobní automobil 18 22 800,-  
A+B motocykl (bez omezení výkonu) + osobní automobil 24 23 800,-  
A2+B+T motocykl (do výkonu – 35 kW) + osobní automobil + traktor 18 35 600,-  
B+T osobní automobil – traktor s přívěsem a pojízdné pracovní stroje 18 23 500,-  

Jaké jsou výhody sdruženého výcviku?

Výhodou je, že uchazeč absolvuje nižskupiny zároveň a celková cena je díky tomu nižší, než v případě absolvování každého kurzu zvlášť. Počet hodin praktického výcviku však zůstává vždy stejný. Další výhodou je, že v případě sdruženého výcviku absolvuje u závěrečné zkoušky žadatel pouze jeden test z pravidel provozu a hradí městskému úřadu pouze jeden poplatek za vykonání zkoušky 700 Kč.

stávající / žádaná skupinavysvětlivkyvěkzákladní výcvik 
A1/A2 (doplňková zkouška) motocykl nad 50 cm(omezený – do 35 kW)  (zkouška pouze z jízdy, bez testů) 18 6 300,-  
A1/A2 motocykl nad 50 cm(omezený – do 35 kW) 18 7 000,-  
A2/A (doplňková zkouška) motocykl bez omezení výkonu (zkouška pouze z jízdy, bez testů) 24 6 700,-

 

A2/A motocykl bez omezení výkonu 24 7 200,-

 

A1/A motocykl bez omezení výkonu 24 7 200,-  
B/C nákladní automobil nad 7 500 kg – hmotnostně neomezeno 21 21 400,-  
B/E přívěs nad 750 kg ke skupině B 18 7 500,-  
B/B96 (doplňková zkouška) přívěs nad 750 kg, ale do 4 250 kg nejvyšší povolené hmotnosti soupravy (zkouška pouze z jízdy, bez testů) 18 3 500,-   
C/E Souprava nákladního automobilu a přívěsu nebo návěsu hmotnostně neomezena 21 10 500,-  
A/T traktor s přívěsem a pojízdné pracovní stroje 17 11 700,-  
B/T traktor s přívěsem a pojízdné pracovní stroje 18 9 200,-  
A/B+T osobní automobil + traktor s přívěsem a pojízdné pracovní stroje 18 21 000,-  
B/C+T nákladní automobil nad 7500 kg + traktor s přívěsem a pojízdné pracovní stroje 21 24 000,-  
B/D Autobus nad 8 osob – bez omezení 24 37 000,-  
C/D Autobus nad 8 osob – bez omezení 24 27 000,-  

Co je rozšiřující výuka a výcvik?

Rozšiřující výuka a výcvik se týká těch žadatelů, kteří jsou již držiteli jiné skupiny řidičského oprávnění a žádají o další skupinu řidičského oprávnění. Výhodou je, že v takovém případě je žadateli zákonně předpsán nižší počet výuky teorie i praxe a kurz je tak možné absolvovat obvkle rychleji a levněji, než když žadatel není držitelem žádného oprávnění k řízení motových vozidel.

 

 

Profesní průkaz C, C+E

Průkaz profesní způsobilosti řidiče nákladního automobilu v rozsahu 140 hodin

zvýhodněná cena při kurzu C, C+E

21

17 000,-

15 500,-

Profesní průkaz D

Průkaz profesní způsobilosti řidiče autobusu

zvýhodněná cena při kurzu D

24

20 000,-

18 500,-

 

Obnova profesního průkazu C, E, D

Průkaz profesní způsobilosti řidiče nákladního automobilu nebo autobusu.
Obnova nebo získání v případě, že žadatel vlastnil řidičské oprávnění skupiny C před 10. 9. 2009
případně oprávnění skupiny D před 10. 9. 2008.

 21/24

4 000,-

Kdo potřebuje profesní průkaz?

Problematiku profesní způsobilosti řidičů řeší zákon č. 247/2000 Sb. konkrétně § 46 a následující.

Ve zkratce profesní průkaz potřebuje ten, kdo řídí vozidlo o celkové hmotnosti nad 3500 kg v pracovně právním vztahu (včetně OSVČ). Profesní způsobilost naopak nemusí splňovat ti řidiči, pro které řízení takového vozidla není hlavní pracovní náplní - například řemeslníci, dále také ten, kdo provádí zkušební jízdu po opravě vozidla nebo ten, kdo řídí vozidlo do nejvyšší povolené rychlosti 45 km/h a také ten, kdo řídí traktor (bez ohledu na hmotnosti).

 

Přihláška do kurzu k získání profesní způsobilosti řidiče KE STAŽENÍ

 

službacena
teorie 100,-
Virtuální trenažér 300,-
jízda A 650,-
jízda B 500,-
jízda T 500,-
jízda C 700,-
jízda C+E 800,-
jízda B+E a B96 500,-
prostoj 1 hod. 100,-
typ zkouškycena
PJ – opakovaná zkouška A1, A2, A (1 hod + 2 hod zk) 2 650,- 
PJ – opakovaná zkouška B (2 hod. jízda + zk.) 1 400,-
PJ – opakovaná zkouška T (2 hod. jízda + zk.) 1 500,-
PJ – opakovaná zkouška C (2 hod. jízda + zk.) 2 100,-
PJ – opakovaná zkouška C+E (2 hod. jízda + zk.) 2 400,-
PPV – opakovaná zkouška (pravidla silničního provozu) 200,-
OÚV – opakovaná zkouška (praktická údržba) 200,-

 PJ = praktická jízda

Všechny uvedené ceny jsou v Kč a včetně DPH.

Poznámka RB/C = rozšíření skupiny B (osobní automobil) na skupinu C (nákladní automobil)