Huomattavasti valitessasi juuri sinulle k siss talletusrajat, voit pelata Netticasinolla? nettikasino

Právní servis

  • právní servis při řešení dopravních nehod, přestupků a pojistných událostí
  • zastupování u správních řízení ve věci přestupků a správních deliktů v dopravě
  • poradenství při koupi či prodeji motorových vozidel
Znalecké posudky motorových a jejich přípojných vozidel:
 • koupě nebo prodej
 • vyřazení vozidla z majetku firmy nebo vkladu do firmy
 • stanovení výše majetkové újmy způsobené dopravní nehodou, resp. pojistnou událostí
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro rozvodové řízení
 • ocenění pro finanční a celní úřady
 • ocenění pro zpětný leasing
 • ocenění při transformaci společnosti
 • znalecké posudky pro účely trestního řízení
 • znalecké posudky v rámci občanskoprávních sporů
 • posouzení technického stavu vozidel
 • ocenění vozidla při zahrnutí / vyřazení vozidla z účetní evidence, transformaci společnosti, navýšení jmění společnosti
 • ocenění vozidla při zástavním úkonu (ručení majetkem při poskytnutí úvěru)
 • ocenění auto-moto veteránů
 • ocenění vozidla pro sociální odbor (tělesně postižení)
 • pomoc při pojistných událostech
 • majetkoprávní spory
 • dědické řízení
 • posouzení technického stavu motorových vozidel
 • koupě a prodej nového i ojetého vozidla
 • konzultace a poradenská činnost
 • stanovení majetkové újmy při poškození vozidla, nákladu a ušlého zisku
 • kompletní servis při likvidaci pojistné události ze škod při dopravních nehodách a poškození přepravovaného nákladu